Byggepladsservice og -rengøring i København og resten af Sjælland

EuroTeam er en virksomhed med velkvalificerede servicemedarbejdere, som professionelt løser mange forskellige opgaver, hvilke bl.a. omfatter nedenstående.

Rengøring af skurvogne og pavilloner

F.eks. let oprydning, daglig rengøring, samt grundig rengøring efter behov.
Vi tilbyder også levering af måtter, sæbe, papirhåndklæder og toiletpapir samt kaffe og vand.

Grovrydning

Oprydning, grovrydning og støvsugning, der sikrer et godt arbejdsmiljø under hele byggeforløbet.

Arbejdsmandsopgaver

Alt forefaldende arbejde. F.eks. hjælp til indbæring af materialer og opsætning af hegn. Vores service-mindede mandskab hjælper hvor behovet er, og har stort kendskab til sikkerhed på byggepladsen.

Slutrengøring og vinduespolering

Når byggepladsen skal forvandles til nøglefærdigt byggeri. Denne sidste entreprise er afgørende for en problemfri afleveringsforretning. F.eks. fjerner vi byggestøv, afkalker badeværelser, polerer vinduer samt rengør alle vandrette og lodrette flader.

Skadeservice og vandsugning

Når uheldet er ude, er det vigtigt at handle hurtigt og effektivt. Med kompetent mandskab og specialudstyr kan vi træde til med kort varsel, og sikre skadefiksering, begrænsning af følgeskader samt oprydning. Det gælder f.eks. ved vand-, storm- og brandskader.

Sikkerhed på byggepladsen

Der er indlysende fordele ved en sikker byggeplads, men i en hektisk hverdag kan det være svært at efterleve alle regler. Tilknyt en fast mand på pladsen, der sørger for ryddede forhold, at alle værn er korrekt monterede, tjekker lys, mv.

Vi skaber - den bedste kvalitet med svaber